Graszaadhooi

Graszaadhooi is een ideale soort hooi om als structuurbron in rantsoen te dienen of als energiearme bijvoeding van jongvee en/of droogstaande koeien.

Herkomst

Graszaadhooi is een restproduct van de graszaadteelt. Na de oogst van het graszaad wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen geperst. De meest voorkomende soorten graszaadhooi zijn Engels Raai, Roodzwenk.

Samenstelling

Graszaadhooi bevat verhoudingsgewijs veel matig verteerbare ruwe celstof. Dit heeft zijn weerslag heeft op de voederwaarde. Graszaadhooi wordt daarom toegepast als structuurbron in het rantsoen of als energiearme component in het rantsoen van droogstaande koeien en ouder jongvee. Graszaadhooi bevat minder mineralen (ook wel Kationen genoemd) dan voordroogkuil en is daarom een gunstig voedermiddel tijdens de droogstand.

Melkveerantsoenen

Graszaadhooi is een veel gebruikte structuurbron in melkveerantsoenen. Voor een optimale penswerking is een laag van structuurrijk materiaal in de pens gewenst. Daarnaast prikkelen harde, scherpe delen de penswand om samen te trekken en de voerbrij goed te mengen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan sprake zijn van een optimale penswerking en een maximale benutting van het rantsoen. Vooral Rood- en Rietzwenk zijn zowel grof als hard en scherp. Voor droogstaande koeien geldt dat het rantsoen al snel teveel energie bevat. Voordroogkuil bevat in veel gevallen teveel Kationen voor een optimaal droogstandsrantsoen. Een aanvulling van graszaadhooi verlaagt de hoeveelheid energie en Kationen in het rantsoen en zorgt voor een optimale pensvulling.

Jongveerantsoenen

Ondanks dat aan jongvee vaak de wat mindere graskuilen gevoerd worden, bevat het rantsoen vooral voor ouder jongvee vaak teveel energie. Dit geeft kans op vervetting. Beperkt voeren is geen optie omdat de dieren zoveel mogelijk ruwvoer moeten leren verwerken en dus voldoende pensinhoud moeten ontwikkelen. Een aanvulling van graszaadhooi verlaagt de hoeveelheid energie.

Eigenschappen

Graszaadhooi beschikt over veel positieve eigenschappen, waaronder:

  • structuurhoudend
  • stimuleert de pensfermentatie
  • laag gehalte aan Kationen

Bewaartips

Zorg voor een droge en schone opslagplaats

Beschikbaarheid

Vraag naar beschikbaarheid.

Deel deze pagina: