Tarwestro

Samenstelling

Tarwestro is feitelijk de stengel van de tarweplant die overblijft na het oogst van de tarwe aren. Als stalbedekking is dit het meest gebruikte type stro. Het wordt veel gebruikt voor paarden of als bodembedekking voor koeien, varkens, geiten en pluimvee.

Melkveerantsoenen

Stro kan gebruikt worden als structuurbron in melkveerantsoenen. Voor droogstaande koeien geldt dat het rantsoen al snel teveel energie bevat. Voordroogkuil bevat in veel gevallen teveel Kationen voor een optimaal droogstandsrantsoen. Een aanvulling van stro verlaagt de hoeveelheid energie en Kationen in het rantsoen en zorgt voor een optimale pensvulling.

Jongveerantsoenen

Vaak bevat het rantsoen van ouder jongvee teveel energie, dit geeft kans op vervetting. Beperkt voeren is geen optie omdat de dieren zoveel mogelijk ruwvoer moeten leren verwerken en dus voldoende pensinhoud moeten ontwikkelen. Stro is geschikt als energiearme component in het rantsoen van ouder jongvee. Bij een ruwvoertekort zijn uitstekende resultaten te halen met een aanvulling met stro of een stro/krachtvoer rantsoen.

Eigenschappen

Voerstro heeft een aantal positieve eigenschappen, waaronder:

  • structuurhoudend
  • stimuleert de pensfermentatie
  • laag gehalte aan Kationen
  • laag N- en P-gehalte

Deel deze pagina: